Begin 2001 kwamen 17 softwareontwikkelaars samen. Tijdens deze samenkomst ging men op zoek naar flexibele manieren voor het ontwikkelen van software. Deze ontwikkelaars waren aanhangers van een Agile stroming. Daarbij wordt software ontwikkeld met minimale bureaucratie. Hier is het Agile Manifesto opgesteld.

Het Agile Manifesto is geschreven door softwareontwikkelaars. Inmiddels is het zeker niet meer uitsluitend voorbehouden aan de ontwikkeling van software. De Agile standpunten zijn toepasbaar in elke organisatie. Dit kan op diverse manieren, waarvan Scrum er eentje is.

Het originele Agile Manifesto bestaat uit slechts 68 woorden. Natuurlijk is dit inmiddels vertaald in vele talen. Hieronder zie je de Nederlandse vertaling van het Agile Manifesto.

Agile Manifesto in het Nederlands

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software (en producten en diensten) te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. We kiezen:

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
Werkende producten boven allesomvattende documentatie
Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Agile Manifest
Bron: https://lucidlift.com/2019/06/17/time-to-amend-the-agile-manifesto/

Principes van het Agile Manifesto

Het bovenstaande is vervat in de volgende principes:

We volgen de volgende twaalf principes:

 • Onze eerste en dus hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant – door het vroeg en voortdurend opleveren van waardevolle producten.
 • We verwelkomen veranderende eisen, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant.
 • Lever regelmatig werkende producten op. Liefst iedere paar weken, minimaal iedere paar maanden.
 • Als vierde is belangrijk dat mensen uit de business en ontwikkelaars dagelijks moeten samenwerken gedurende de ontwikkel opdracht.
 • Laat gemotiveerde individuen werken aan ontwikkelopdrachten. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 • De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen binnen een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.
 • Als zevende principe zijn werkende producten de belangrijkste maatstaf voor voortgang.
 • Agile processen bevorderen constante ontwikkelsnelheid. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en tot slot gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.
 • Voortdurende aandacht voor een hoge technische kwaliteit en voor een goed ontwerp versterken agile werken
 • Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.
 • Zelfsturende teams zorgen ten eerste voor de beste architecturen, ten tweede voor de eisen en ten derde voor de ontwerpen.
 • Tot slot onderzoekt het team op vaste tijden hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.

Oefenen

Je kunt bovenstaand manifest en de principes natuurlijk gebruiken om te kijken hoe Agile jezelf bent. De volgende stap is je team en de organisatie. Een mogelijkheid is om iedereen een score aan de principes te laten geven. Hierna kom je samen en bespreek je de uitkomsten. Hoe Agile zijn jullie?

Na samen te hebben gekeken zul je zien dat iedereen Agile op een andere manier ervaart. Als eerste kun je zien of alle neuzen dezelfde kant op staan. Samen de Agile methodes bespreken is een uitstekende manier om te starten. Als tweede neem je een centrale vraag, bijvoorbeeld over hoe Agile het team of de organisatie is.

Als derde maak je kleine groepjes. Neem vervolgens twaalf blaadjes en schrijf op elk blaadje een van de principes. Deel dit uit aan de groepjes en laat hen de centrale vraag toepassen.

Als vierde mogen de groepen hun bevindingen presenteren aan de andere groepen. Maak van de presentaties en de uitkomsten een samenvatting en deel dit binnen de groepen. Mogelijk dat niet alle punten besproken kunnen worden in de eerste sessie. Het is natuurlijk altijd goed om een tweede bijeenkomst te plannen.

Het is geen vereiste om bij deze oefening een Agile Coach of een Scrummaster te betrekken. Dit is wel wenselijk om zo dichtbij de principes te kunnen blijven. Een Agile Coach of een Scrummaster heeft ervaring in het Agile werken en kan de groepen sturen en zaken verduidelijken.

Stappen om een team te formeren

Je kunt op veel verschilllende manier een team formeren. Een Agile Coach of een Scrummaster kunnen hier ee rol in spelen. Belangrijk is om elkaar eerst te leren kennen. Zo weet je vanaf het begin wat je aan elkaar hebt en kun je verder bouwen. Daarna start je het team echt op. Teams kunnen worden verder geholpen en natuurlijk wordt

Door John

Geef een reactie

Geoptimaliseerd door Optimole