In een eerdere blog kon je lezen wat het conversatieprisma is. In deze blog zal ik de 10 van de 28 hoofdcategorieën van het conversatieprisma verder toelichten.

1. Connecting IRL

De afkorting IRL staat voor In Real Life, ofwel in de werkelijkheid of in het echt. De eerste hoofdcategorie is dus het verbinden van mensen buiten het digitale leven. Een voorbeeld hiervan zijn de datingplatforms Tinder en Skout.

2. Social Networks

Onder deze categorie vallen de welbekende sociale netwerken, zoals Facebook, LinkedIn en Tiktok.

3. Blog/microblog

Snel en simpel je dagelijkse werkzaamheden en impressies delen of je kennis delen kan via een Blog zoals deze. Maar natuurlijk ook de wel bekende microblog Twitter is een voorbeeld van een kanaal dat onder dit kopje valt. De software om een blog te maken valt ook in deze hoofdcategorie. Voor deze blog is dit WordPress.

4. Expert Q&A

Expertplatforms kunnen in deze groep worden onderverdeeld. Goede voorbeelden hiervan zijn Ask.fm en Quora.com. Via deze platforms bestaat de mogelijkheid om eenvoudig met content van experts en ervaringsdeskundigen in contact te komen. Kennis delen en de discussie aangaan leent zich heel goed op deze platforms.

Hoofdcategorieën van het conversatieprisma

5. Comments

In deze groep vallen de discussieplatformen waar je een online community of een discussie kunt starten. Een goed voorbeeld is Muut.

6. Social Commerce

Social commerce is de mogelijkheid om producten aan te schaffen binnen een social media platform. Dus niet via een lead. Voorbeelden hiervan zijn Groupon en de Pinterest shops. Ook Social Deal is een bekend platform dat in deze categorie thuis hoort.

7. Social Streams

Dit zijn platforms waarbij je kanalen en content bij elkaar kunt verzamelen. Hier maak je een stream van. Het is min of meer een eigen bibliotheek van relevante content. Een podcast is een voorbeeld van een Social Stream maar ook het populaire Feedly kan hier onder worden geschaard.

8. Location

Social Media platforms waarbij je op basis van je locatie waardevalle informatie achterlaat zijn FourSquare en Nextdoor.

9. Niche working

Onder Niche working vallen de websites of apps waarbij iedereen iets gemeen heeft. Een voorbeeld is een platform waarbij je contact kunt leggen met je oud klasgenoten zoals via Schoolbank.

10. Enterprise networking

Een eigen en besloten community is een korte omschrijving van enterprise networking. Een voorbeeld is Trello, dat in veel Nederlandse organisaties wordt gebruikt. Yammer valt hier onder.

Het zal je vast opvallen dat ik slechts 10 van de 28 groepen heb benoemd. De andere groepen zal ik in een van de volgende blogs verder uitlichten. Dit komt de leesbaarheid te goede. Blijf deze blog dus volgen voor de volgende hoofdcategorieën van het conversatieprisma!

Door John

Geoptimaliseerd door Optimole