Over de uitkomst van het toepassen van Lean bestaan nogal vergissingen. Een aantal misverstanden wil ik in deze blog uitlichten en weerleggen.

Vergissing 1: Lean is niet bedoeld om te reorganiseren

Binnen Lean draait het om de klantwaarde te vergroten door het elimineren van verspillingen. Goed functionerend personeel is geen verspilling. Daarom is Lean niet bedoeld om te reorganiseren.

Lean draait om continu verbeteren. Daarmee zorgt het er voor dat de aanwezige mensen meer kunnen doen in minder tijd. Een logische gedachte is dan dat je overcapaciteit hebt. Dat is niet zo. Doordat je processen verbeterd verhoog je de klantwaarde. Dat leidt tot klanten die meer tevreden zijn. Tevreden klanten zullen meer afnemen en zie, daar komt de zogenaamde “overcapaciteit” – die er dus niet is – weer van pas.

Daarnaast kun je het personeel dat vrijkomt inzetten bij de ontwikkeling van andere producten. Het is belangrijk om je medewerkers centraal te stellen. Dat geeft motivatie om verder te zoeken naar verbeteringen. Tevreden medewerkers zetten de klant centraal en dat leidt weer tot meer omzet.

Vergissing 2: Lean is ouderwets

Lean is gericht op het vergroten van de klantwaarde en het wegnemen van verspillingen. Het is een proces van continu verbeteren. Daar is weinig ouderwets aan. Het is niet zo dat het “continu verbeteren” uitsluitend betrekking heeft op het verbeteren van processen. Het uitvinden van nieuwe producten is ook een verbetering.

Vergissingen in het continu verbeter proces van Lean

Vergissing 3: Het management regelt alles

Het idee van Lean is dat de hele organisatie de Lean-gedachte moet nastreven. Dus iedereen moet meewerken aan het proces van continu verbeteren. Dit is niet alleen voorbehouden aan het management maar werkt door in alle lagen van de organisatie.

Het zijn juist de medewerkers die de procesverbeteringen moeten zoeken en niet het management. De medewerkers voeren de processen uit en kunnen dit het beste. Managers kunnen de medewerkers wel coachen.

Vergissing 4: Lean is de tegenhanger van Agile

Lean is gericht op het zo efficïent mogelijk werken. Het is de bedoeling dat het allemaal in een flow gaat. Agile betekent dat een organisatie wendbaar moet zijn en dus snel aanpassingen moet kunnen doen om aan de vraag te voldoen. Lean staat voor verbeteren en Agile voor veranderen. Het is juist belangrijk om tussen beide methodes een goede balans te vinden. Sommige werkwijzes overlappen elkaar ook.

Lean en Agile zijn ook zeker niet bedoeld als manieren om kosten te besparen maar juist om de te maken kosten nuttig in te zetten. Dit wordt uitgelegd in dit artikel op LinkedIn.

Door John

Geef een reactie

Geoptimaliseerd door Optimole