Social BusinessSocial Business als organistiecultuur

Er zijn veel verschillende organisatieculturen. Het gebruik van Social Media werkt niet in elke organisatiecultuur. Als je als organisatie gebruikt gaat maken van Social Media platformen dan is het belangrijk dat je openheid, transparatie en betrokkenheid moet nastreven.

Social Business als organisatiecultuur voor het gebruik van Social Media

Vaak wordt Social Media gezien en gebruikt als een communicatiemiddel. We kijken vaak eerst naar de technologie en de middelen en dan pas naar het menselijke aspect van het onderhouden van digitale relaties. Wil je Social Media succesvol inzetten dan is het belangrijk dat je organisatie een Social Business is. Een Social Business is herkenbaar aan drie hoofddoelen. Als eerste People, als tweede Profit en als derde Planet. Dit noemen we ook wel de drie P’s.

People

Onder het kopje people – de mens – valt de zorg voor werkgelegenheid. De focus ligt daarbij op een veilige werkomgeving en de tevreden medewerkers. Het belang van tevreden medewerkers in relatie tot de klantwaarde heb ik reeds besproken in mijn blog over de Employee Journey.

Het is belangrijk dat de organisatie een duidelijke visie en missie heeft en daarnaast handelt volgens de normen en waarden. Natuurlijk moet de organisatie ook een eigen identiteit hebben.

Profit

Duurzaam en maatschappelijk ondernemen zijn de focuspunten van de organisatie. De organisatie streeft er naar om zo min mogelijk te verbruiken en zoveel mogelijk waarde toe te voegen aan de samenleving. Een heel simpel voorbeeld hiervan is digitale communicatie. Als een organisatie alle communicatie per e-mail voert, dan heeft dat een duurzaam en maatschappelijk gevolg.

Planet

Onze aarde biedt geen oneindige grondstoffen. We zullen dus op zoek moeten naar duurzaamheid. Niet alleen in een productieproces maar ook ten aanzien van de duurzame inzetbaarheid van personeel. Onder Planet valt ook de focus op gezondheidsmanagement en duurzaam en maatschappelijk ondernemen.

Zoals je kunt zien hebben de 3 P’s raakvlakken met elkaar en zijn ze met elkaar verbonden.

Een voorbeeld van een organisatie die Social Media gebruikt om contact te maken met hun volgers is Mercedes Benz.

“Social media is not about spending marketing dollars and pushing your message out there. It’s about engaging people to share their thoughts, and share their experiences.”

Eleftherios

De grootste kans om de inzet van Social Media beloond te zien is als je een Social Business als organisatiecultuur hebt.

Door John

Geef een reactie

Geoptimaliseerd door Optimole