Een scrum team moet natuurlijk wel weten waar aan gewerkt moet worden. Alle taken die gewenst zijn komen op een product backlog. Deze taken noemen we user stories.

User stories op de product backlog

Een user story is een korte beschrijving van de wensen van de eindgebruiker. Het omschrijft dus de behoefte van de klant of stakeholder is. Altijd in de opbouw: Als [rol], wil ik [resultaat], zodat ik [waarom]. Dus: Als klantenservicemedewerker wil ik een knop om e-mails te kunnen beantwoorden zodat ik onze klanten goed verder kan helpen.

Een user story wordt bij voorkeur in een korte, niet technische, zakelijke taal geschreven.

Een product backlog noemen we het eerste artifact. Een artifact is een onderdeel dat helpt om het project te runnen, te bewaken en ter controlen. Het zorgt er daarnaast voor dat er transparantie aanwezig blijft. Het is nooit compleet en het is zeer zeker niet de bedoeling om met het opleveren van items te wachten tot de backlog compleet is.

Prioritering

Een user story wordt vaak geschreven door de Product Owner. De Product Owner zorgt niet alleen voor wát er op de lijst komt te staan, maar ook de mate van prioriteit. Elke user story kent een waarde. De story met de grootste waarde staat bovenaan.

Items die onderaan de lijst staan komen minder snel aan de beurt. Dit zijn vaak de grotere en complexere items. Naarmate ze richting de bovenkant van de lijst komen kunnen ze worden opgesplitst in kleinere en beter gedefinieerde items.

Product Backlog

Waarde van items op de product backlog

Items op de lijst vertegenwoordigen een waarde. Deze waarde staat gelijk aan de tijd die nodig is om het item te realiseren. Het ontwikkelingsteam zorgt voor de schatting voor de benodigde tijd. Het doel van deze schattingen is tweeledig:

  1. Als eerste wordt het in de sprintplanning gebruikt als een richtlijn. Ontwikkelingsteam leren steeds bij. Daardoor kunnen ze steeds beter een schatting maken.
  2. Ten tweede zijn deze schattingen belangrijk voor het ordenen van de items door de product owner. Meerdere kleinere items zijn gewenst vanwege de hogere opbrengsten in vergelijking met de kosten.

Details en schattingen

Het Scrum team voegt details en schattingen toe aan de items op de product backlog. Items worden geordend gedurende het project. Dat noemen we Product Backlog Grooming of Product Backlog Refinement. Het ontwikkelingsteam mag hier niet meer dan 10% van de tijd aan besteden. De Product Owner is hier veel meer tijd aan kwijt.

De product backlog laat zien wat de omvang van het eindproduct is. Dat betekent dat er slechts één product backlog is. Het is daarbij niet van belang hoeveel scrum teams aan het project werken.

Twee regels voor de Product Backlog

Er zijn twee regels die belangrijk zijn voor de items op de product backlog. Het eerste kenmerk is dat het niet technisch mag zijn. Het volgende kenmerk is dat het onafhankelijk moet zijn.

Als een item te technisch is dan begrijpt niemand dit. Het is juist belangrijk dat dat iedereen die betrokken is bij het project, het begrijpt. Eigenlijk is de product backlog dus een bron van wederzijds begrip.

Het belang van onafhankelijkheid is dat we daardoor helemaal vrij items kunnen ordenen. Controle op afhankelijkheid is dan ook belangrijk.

INVEST

Er bestaat een alternatief voor bovenstaande twee regels! Dit noemen we INVEST. INVEST bevat zes kenmerken voor elk item op de Product Backlog.

  1. Independent. Ofwel onafhankelijkheid. Dat is hierboven al beschreven.
  2. Negotiable. De items zijn ook communicatiemiddelen. Dat betekent dat alles bespreekbaar moet zijn.
  3. Valuable. Aan elk item wordt een waarde toegewezen en deze waarde zorgt voor de ordening van items.
  4. Estimable. Er moeten betrouwbare schattingen worden gemaakt voor de items aan de bovenzijde van de product backlog.
  5. Small. De items die bovenaan de lijst staan moeten klein en duidelijk zijn.
  6. Testable. Testen is een belangrijk onderdeel van de “definitie van klaar”. Kortom, testen is belangrijk.

Tot slot: storypunten

Zoals beschreven wordt er aan elke user story een waarde toegekend. Dit is niet zomaar een waarde in tijd maar een waarde op basis van storypoints. Hoe storypoints worden toekent zal ik in een volgende blog verder bespreken.

Door John

Geef een reactie

Geoptimaliseerd door Optimole