Scrum gebeurtenissen

Bij Scrum vinden er verschillende gebeurtenissen plaats. Deze gebeurtenissen noemen we ook events. Binnen een Scrum project onderscheiden we vijf events. Deze vijf gebeurtenissen zijn hieronder uitgelegd.

Sprint als eerste Scrum gebeurtenis

Elk project in Scrum is een verzameling van sprints. Een sprint is een verzamelbak voor de andere vier gebeurtenissen. Een sprint bestaat uit het onderhouden van de Product Backlog en het ontwikkelingswerk. Je kunt het zien als een periode. Elk event duurt even lang. De duur van een sprint hangt af van het project. In de basis moet je uitgaan van 1 tot 4 weken per sprint.

Sprint Planning

Het eerste event dat plaats vindt binnen een sprint noemen we de Sprint Planning. Het Scrum Team bepaald welke items er in de Sprint worden opgeleverd. Ook bekijken zij de manier waarop dat ze de items opleveren.

Daily Scrum

Het volgende event is de Daily Scrum. Het ontwikkelingsteam start met de werkzaamheden zodra de Sprint Planning is voltooid. Dagelijks wordt er door het ontwikkelingsteam een bijeenkomst gehouden om het werk voor de komende 24 uur te coördineren. Doorgaans duurt deze meeting – die we Daily Scrum noemen – maximaal 15 minuten.

Sprint Review

Als derde event binnen een Sprint hebben we de Sprint Review. Voordat de Sprint eindigt zorgt het ontwikkelingsteam ervoor dat het resultaat aan de klant wordt gepresenteerd. Het ontwikkelingsteam ontvangt vanzelfsprekend feedback van de klant. Deze meeting waarbij het resultaat wordt gepresenteerd noemen we de Sprint Review.

Sprint Retrospective als laatste Scrum gebeurtenis

Als de Sprint Review is voltooid is de Sprint bijna voorbij. Net voor het einde van de Sprint organiseert het ontwikkelingsteam een interne bijeenkomst. Dit is het vierde en laatste event binnen een Sprint. Deze bijeenkomst heeft als doel om de Sprint te evalueren. Dit zorgt voor procesverbetering bij de volgende Sprints. Deze meeting noemen we Sprint Retrospective.

De Scrum gebeurtenissen zijn ontworpen om kritische transparantie, inspectie, regelmaat en daarnaast aanpassing te bevorderen. Het is verstandig om vooraf een vaste tijdsduur te bepalen. Zo ga je efficiënt met de tijd om: je weet waar het over gaat en hoe lang het duurt.

Door John

Geef een reactie

Geoptimaliseerd door Optimole