Sprint Planning

De sprint planning is een van de Scrum gebeurtenissen. In deze blog leg ik uit wat de sprint planning is.

Binnen Scrum werkt men in korte, vooraf vastgestelde, periodes. Het project wordt opgedeeld in deze periodes en dit duurt bijvoorbeeld van 2 of 4 weken. De sprint wordt binnen de periode afgerond.

Elke nieuwe sprint start met een planning: de sprint planning. In de sprint planning wordt de sprint tot in detail gepland en concreet uitgewerkt. Zo is voor iedereen duidelijk wat er gaat gebeuren. Aan de hand van de sprint planning is duidelijk wat het team als eerste levert. Bij het maken van de planning is het belangrijk om te kijken naar de prioritering en de voor de klant de meest toegevoegde waarde.

Wat er in de sprint planning staat

In de sprintplanning omschrijf je om te beginnen het doel van de sprint. Verder komt de sprint backlog terug, worden acceptatiecriteria bepaald en is er daarnaast een inschatting terug te vinden van de benodigde inspanning.

Backlog

Zoals in een eerdere blog beschreven is er sprake van een product backlog. Dit zijn vaak grote activiteiten. Het team bepaald in de sprintplanning welke activiteit van de product backlog opgeleverd gaat worden. Dit komt vervolgens op de sprint backlog te gaan. Alle activiteiten hebben een bepaalde prioriteit. Deze prioriteit geef je in de sprintplanning. De belangrijkste prioriteit staat natuurlijk bovenaan.

Haalbaarheid inschatten in de Sprint Planning

Uiteraard is het belangrijk dat de uitvoering van de items op de sprint backlog ook binnen de sprint plaats kunnen vinden. Het team schat in de sprintplanning hoe complex de werkzaamheden zijn. Er zijn verschillende manieren om te bepalen hoeveel tijd een item in beslag gaat nemen. Een van deze manieren is planning poker. Ik kom hier in een latere blog uitgebreider op terug.

Je moet natuurlijk kunnen bepalen of het ook haalbaar is om de geplande items op een sprint backlog in die sprint te kunnen uitvoeren. In de sprintplanning schat een team in hoe complex een brok werk is.

Acceptatiecriteria

Het team bepaalt wat er na afloop van de sprint af moet zijn. Dit noemen we de acceptatiecriteria. Het team beschrijft zo nauwkeurig mogelijk wanneer een product af is. Het formuleren is een lastig en tijdrovende klus. Zo weet iedereen wat de verwachting is. Tot slot zorgt het er voor dat eventuele ruis weggenomen wordt.

Door John

Geef een reactie

Geoptimaliseerd door Optimole