Scrum toepassen bij contentmarketing

In deze blog laat ik zien dat je Scrum kunt toepassen bij contentmarketing.

Bij de ontwikkeling van software heeft een scrumteam het doel om steeds meer software (die werkt) te leveren in korte sprints. Bij zo’n sprint is het duidelijk wat het begin, het eind en het doel is.

Contentmarketing

Scrum kun je op dezelfde manier toepassen bij contentmarketing. Je stelt een sprintlengte vast en je stelt een doel vast. Vervolgens gaat het contentteam hiermee aan de slag. Zij werken samen om het vooraf gedefinieerde doel binnen de gestelde sprinttermijn te bereiken.

Het toepassen van Scrum bij contentmarketing lijkt misschien niet direct voor de hand liggend. Contentmarketing is namelijk een inspanning die continu doorloopt. Toch kan het een het een eye-opener zijn!

Voordelen van het gebruik van Scrum bij contentmarketing

De Scrum werkwijze met sprints zorgt voor duidelijke werkstappen. Ze kunnen snel worden geanalyseerd en aangepast en daardoor wordt tijdverspilling voorkomen. Het is natuurlijk zinloos om content te plaatsen die geen waarde heeft voor de organisatie, haar volgers of voor de lezers.

Een kenmerk van Scrum is dat kennis wordt opgedaan door ervaring, een soort “learning-on-the-job”. Hierdoor worden Scrumteams aangemoedigd om volledig transparant te zijn, hun werk te beoordelen en zonodig aan te passen.

De iteraties (sprints) zorgen voor een extra stuk structuur en forus binnen het team. Hierdoor kan het team voor haar haalbare doelen identificeren en hieraan werken. Scrum kan goed worden toegepast bij contentmarketing omdat het maken van content een voortdurend traject is zonder vooraf bepaald einde.

Het gebruiken van sprints (zoals dat in Scrum het geval is) laat het team beter begrijpen hoeveel tijd en moeite er nodig is voor bepaalde soorten werk. Dat zorgt er weer voor dat ze hun planning steeds kunnen blijven verbeteren.

Scrumteam

In een eerdere blog heb ik uitgelegd dat er drie rollen zijn vertegenwoordigd in een Scrumteam, de product-owner, de scrummaster en het ontwikkelingsteam. Het ontwikkelingsteam kent geen hiërarchie of subteams. Om niet in herhaling te vallen verwijs ik naar de eerdere blog hierover.

Scrumteams die zich richten op contentmarketing kunnen een iets andere rolverdeling hebben. Het is waarschijnlijker dat de product-owner en de scrummaster ook praktisch werk verrichten en daarmee deel uitmaken van het ontwikkelingsteam.

In deze blog ben ik kort ingegaan op het gebruik van Scrum binnen contentmarketing. Natuurlijk komt hier veel meer kijken zoals onder meer een product backlog en een sprint backlog. Het lijkt mij verstandiger om in een van mijn volgende blogs hier dieper op in te gaan en dit daarna te vertalen naar contentmarketing.

Door John

Geef een reactie

Geoptimaliseerd door Optimole