In mijn blog van gisteren heb ik aangegeven dat Scrum toegepast kan worden bij contentmarketing. Ik kom hier in een andere blog op terug. Ik leg in deze blog uit wat Agile Scrum is.

Scrum en Agile worden vaak in één adem genoemd. Scrum is namelijk een Agile-raamwerk. Het is een effectieve en efficiënte manier van werken. Scrum is geschikt voor projecten waarbij je vooraf geen planning kunt maken. Een van de toepassingen van Scrum is softwarematig. Maar het leent zich niet uitsluitend hiervoor. Scrum maakt gebruik van zelforganiserende teams.

Kenmerkend voor Scrum is het leren door te doen. Waar je bij sommige projecten grote planningen hebt omdat je naar een bepaald resultaat wilt werken, werk je bij Scrum met kleine stapjes om zo tot een groot succes te komen.

Sommige projecten lenen zich niet voor Scrum omdat het eindresultaat vast staat. De vorm van een te bouwen flat staat vast. Hier werk je naartoe. Bij Scrum ga je flexibel te werk en het eindresultaat staat niet vast. Om bijvoorbeeld een berekening in Excel te maken zul je eerst een manier moeten verzinnen om Excel te openen. Als dat naar tevredenheid werkt vul je een cel met gegevens. Uiteindelijk heb je een hele spreadsheet.

Scrum is dus uitermate geschikt voor organisaties die veelzijdig en flexibel moeten zijn. Zoals al benoemd is Scrum en onderdeel van een Agile raamwerk. Agile betekent letterlijk flexibel, wendbaar en lenig. Agile stelt organisaties in staat om effectief in te spelen op veranderingen in de markt.

In Scrum werken zelforganiserende en multidisciplinaire ontwikkelingsteams in sprints (een sprint is een korte cyclus) aan tussenproducten. Aan het einde van elke sprint is een review en is er – voor bijvoorbeeld een stakeholder – ruimte voor feedback.

Een Scrumteam maakt gebruik van hulpmiddelen zoals een product backlog en een scrumbord (artefacts). Omdat deze blog enkel bedoeld is om uit te leggen wat Scrum precies is zal ik de specifieke termen en uitleg hoe een Scrumteam er uit ziet in een volgende blog aandacht geven.

Tot slot wil ik graag benoemen dat klanttevredenheid, het welzijn van personeel en de gezondheid van de organisatie in Agile voorop staat. Je kunt zelf ook Agile werken door steeds op zoek te gaan naar kleine verbeteringen in je werk en door de kleine stappen die je zet kun je snel bijsturen.

Door John

Geef een reactie

Geoptimaliseerd door Optimole